B2B-Marketing-Header3 Blog-Banner2 Blogger2-Banner BordesopdeBorrelRadio BusinessGameHeader_Lawaaimaker Keynote_Speaker_Moderator_Header LinkedIn_PowerSessie_Header2 Masterclass_Header_Lawaaimaker Zij_gingen_u_voor_website mws2

 

 For the Englisch version click here 

Hoe krijg je medewerkers actief op LinkedIn?

De theorie is goed, maar de praktijk maakt het verschil. En je kent het wel. Je hebt een ontzettend inspirerende training gehad maar na een week verval je weer in bekende gewoontes. Jammer, maar helaas is dat vaak de praktijk.

Speel de Business Game

Om na een Masterclass LinkedIn de deelnemers direct actief te krijgen en te houden heb ik de speciale LinkedIN Business Game ontwikkeld. Zo worden medewerkers direct uitgedaagd om actief te worden en connectie te maken in de online zakelijke wereld. Ze leren anders naar hun dagelijks werk te kijken, te denken als redacteurs en schrijven hun eerste eigen blogs.

Gedurende een periode van 1 maand verzamelen de deelnemers punten door hun online gedrag op LinkedIn. Door dit wedstrijd element wordt het geleerde direct in de praktijk gebracht en zullen de eerste successen zich gaan aftekenen. Gedurende de looptijd van 4 weken van deze game kunnen de deelnemers altijd contact opnemen voor hulp en advies. Natuurlijk alleen maar via LinkedIn, de telefoon en mail zijn taboe :-)


En de winnaar is ...


De LinkedIn Business game wordt afgesloten met een bijeenkomst van ongeveer 2 uur, waarbij de successen en leermomenten gedeeld zullen worden en een prijswinnaar kan worden vastgesteld. Vanzelfspreken ontvangt hij of zij een leuke prijs. Maar de echte winnaar is de gehele organisatie. Want het is bewezen. De LinkedIn Business Game levert actieve en gemotiveerde medewerkers op. Medewerkers die positief jouw merk uitdragen en ambassadeurs van jouw organisatie worden. Ik noem ze dan ook met trots: MedeMerkers :-) 

Resultaat

Binnen 4 weken ziet u direct de resulaten van uw MedeWerkers. Zij maken afspraken met nieuwe relaties via LinkedIn en kunnen samen eenvoudig zichtbaarheid voor uw organisatie realiseren. Een zichtbaarheid die zich bewezen vertaald in een media-waarde tussen de 15.000 en 30.000 Euro per maand!

Ook klanten scoren op LinkedIN?

De LinkedIN Business Game is een vervolg op de LinkedIN Incompany Masterclass.
Lees hier meer over de LinkedIN Masterclass en ga ook klanten scoren op LinkedIN.

Meer weten? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer +31 615013936 of via het contactformulier.

 Deze Business Game is bedacht, en wordt uitgevoerd door Richard Bordes (Lawaaimaker) en heeft geen relatie met de LinkedIn organisatie

 

 

How do you get your employees active on LinkedIn?

The theory is good, but practice makes the difference. And you know the drill. You've had a really inspiring training but after a week you fall back into familiar habits. Too bad, but unfortunately it is often the practice.

LinkedIn Business Game

To get participants immediately active after a Masterclass LinkedIn, I have developed a special LinkedIN Business Game. Your employees are challenged to become active users and to make connections in the online business world. They learn to look differently at their daily work, to think like editors and to write their own first blogs. During a period of 4 weeks participants gather points through their online behaviour on LinkedIn. Through this competition element the learned skills are put in practice and the first results will start to sign off immediately. During the game, participants can always contact me for help and advice. Of course only on LinkedIn, phone and mail are taboo :-)

And the winner is ...

The LinkedIn Business game will end with a wrap-up of about two hours, the successes and lessons learned will be shared and a winner can be determined. Naturally the winner deserves a nice prize. But the real winner is the entire organization. Because it has been proven that the LinkedIn Business Game offers active and motivated employees. Employees who represent your brand in a positive way and act as ambassadors of your organization. I therefore call them proudly Co-Branders instead of Co-Workers.

Within four weeks, you will immediately see the results of your employees. They make agreements with new clients via LinkedIn and realize together easy visibility for your organization. This visibility proven translated into a media value between 15,000 and 30,000 Euro per month!

The LinkedIN Business Game is a add-on of the LinkedIN Masterclass. Do you also to want get started with Social Selling and to get new customer with LinkedIn? Please contact me by phone +31 615013936 and we will transform your co-workers into Co-Branders.

This Business Game is invented by Richard Bordes/Lawaaimaker and has no connection with the LinkedIn company. 

BusinessGameHeader Lawaaimaker

In 2013 heeft Richard, in samenwerking met de MKB Servicedesk / MKB Nederland, zijn boek "Social Media - Netwerken aan de #Stamtafel" uitgebracht.

1stdruk

Logo-MKB-Servicedesk---MKB-NL

De Social Media Workshops hebben de basis gelegd voor dit interactieve boek.
Hierin leert hij, in een mix van visie, humor en concrete voorbeelden, ondernemers en bedrijven de mogelijkheden van deze nieuwe manier van netwerken en communiceren optimaal te benutten. Vooral de combinatie die hij maakt met het “Echte Netwerken” maakt zijn verhaal tot een eyeopener voor ieder.

Waarom moet ik iets met social media?

In het hoofdstuk 'Waarom moet ik iets met social media?' wordt aan de hand van verschillende trends die spelen in het jaar 2013, de onmisbaarheid van social media beschreven. Op de vraag 'Wat leveren social media me op?', geeft hoofdstuk 2 een antwoord. Vervolgens leer je aan de hand van praktische informatie in hoofdstuk 3 hoe je een socialmediaplan schrijft. 
 

Aan de slag op social media

Na deze inleidende hoofdstukken, is het tijd om je eerste echte stappen te gaan zetten op social media. Hoofdstuk 4 beschrijft namelijk hoe je online zakendoet. Hoofdstuk 5 tenslotte, gaat over de omgangsvormen en gedragsregels online. 
 

Interviews met ondernemers

Door de hoofdstukken heen verweven vind je interviews met ondernemers uit verschillende branches die social media succes hebben toegepast. Zij delen hun ervaringen en do's en don'ts: heel leerzaam voor jou!

Zijn Tips & Tricks tonen aan dat “netwerken” “net werken” is en zo leert hij de lezer optimaal zakelijk contact te leggen met anderen. Daarbij maakt het niet uit of de Stamtafel in een offline of online café staat.

"Netwerken aan de Stamtafel" bevat naast de gedrukte informatie ook veel Layar informatie zodat je ook direct links en video's kan openen met uw smartphone of tablet.

Voorkant-small

Lees direct de beste blogs

Contact

Telefoon: +31 615013936
Mail: info@lawaaimaker.nl
Skype: Richard G.Bordes
Twitter: @RichardBordes
LinkedIn: Richard Bordes
         Richard Bordes blogt ook op:

Richard Bordes 42Bis

 

Partners

iMonitoring logo

Create If

HeliviewPMS2

Nieuwsbrief

Ook de Blogs en mijn Nieuws in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in!
Please wait